Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2012

maggiesomething
4493 f598
Reposted fromwhateveer whateveer
maggiesomething
4692 456d
Reposted fromkaha kaha
maggiesomething
4728 d607
Reposted fromardesia ardesia
maggiesomething
0570 be1b
Reposted frompessimist-life pessimist-life vianaancyboy naancyboy
maggiesomething
4007 f716
Reposted fromarizonadream arizonadream viaweheartit weheartit

October 29 2012

maggiesomething
4017 7eb0
Reposted fromarizonadream arizonadream viaweheartit weheartit

September 27 2012

maggiesomething
maggiesomething
9861 a70f
YOU KNOW YOU LOVE ME :*
Reposted fromwajlet wajlet

September 26 2012

maggiesomething
plama krwi,
na mych spodniach.

potok krwi spływającej po chodniku,
w tę letnią, niewinną noc.

szkarłat barwi powietrze,
poddusza swoim ciężkim zapachem.

obolałe, połamane nadgarstki,
poobgryzane do kości palce.

opadające ze zmęczenia powieki,
podbite życiem sińce pod oczami.

to nie jest czas na zmiany,
na żadne rewolucje.

małym gestem, krótkim słowem,
to i tak nic nie znaczy.

upadamy, zdzierając łokcie,
wstajemy, pragnąc jedynie dobra.

cienka przecież granica,
dziecinnie łatwa do przekroczenia.

słabi w czynach, nieprzydatni,
hołdujemy nienawiści.
Reposted fromnaancyboy naancyboy
(1) Álbum sem título
Reposted fromweheartit weheartit
Facebook
Reposted fromweheartit weheartit
Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit
I can't get no satisfaction
Reposted fromweheartit weheartit
Resultados de la Búsqueda de imágenes de Google de http://www.vanidad.es/wp-content/uploads/2012/08/Minnie-Deacon-Nicoll.jpg
Reposted fromweheartit weheartit
maggiesomething
1290 5f67
Reposted fromtress tress viaweheartit weheartit

August 20 2012

maggiesomething
6759 c732
Reposted fromaakzibi aakzibi
maggiesomething
7375 5a53
maggiesomething
7682 e2ba
Reposted fromiloveMeryl iloveMeryl
maggiesomething
maggiesomething
-To wódka? - słabym głosem zapytała Małgorzata. Kot poczuł się dotknięty i aż podskoczył na krześle.
-Na litość boską, królowo - zachrypiał - Czy ośmieliłbym się nalać damie wódki?! To czysty spirytus!
— Michaił Bułhakov "Mistrz i Małgorzata"
Reposted frombezdomna bezdomna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl